Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.898

xatamloc@quangnam.gov.vn

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

LICH TUAN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017)

 

Thứ/ngày Sáng/
Chiều
Nội dung công việc Thành phần dự họp Cán bộ phụ trách Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
11/12/2017
Sáng A. Tình CT. UBND chủ trì họp thành viên UBND xã HT. UBND xã
Chiều A. Tình PBT ĐU – CT. UBND chủ trì họp BCH Đảng bộ Thành viên BCH Đảng bộ VP ĐU HT. UBND xã Lịch BTV
Thứ 3
12/12/2017
Sáng A. Tình CT. UBND chủ trì họp trực báo BND thôn HT. UBND xã
Chiều Lãnh đạo xã làm việc tại cơ quan UBND xã
Thứ 4
13/12/2017
Sáng A. Tình CT. UBND chủ trì HN tổng kết các mặt công tác đảng năm 2017 Tất cả đảng viên đảng bộ VP ĐU HT. NVH xã Lịch BTV
Chiều  A. Tình CT. UBND chủ trì họp Chi bộ Quân sự Đảng viên Chi bộ QS PH BCH QS xã
Thứ 5
14/12/2017
Sáng A. Tình CT. UBND dự kỳ họp HĐND huyện lần thứ 7 (cả ngày)   HT. UBND huyện CV triệu tập
Kiểm tra các hộ đăng ký làm đệm lót sinh học  Phước (ĐC-XD)
Hải (CHTY);
Thực địa
Chiều  A. Tiến PCT. UBND chủ trì giải quyết đơn công dân (đơn ông Nguyễn Mai, thôn Cẩm Long) MT;HND; HPN; ĐC-XD; BND; TBCTMT thôn Cẩm Long; hộ dân liên quan Phước (ĐC-XD) HT. UBND xã Giao CB phụ trách chuẩn bị ND&GM
Thứ 6
14/12/2017
Sáng  A. Tình CT. UBND dự kỳ họp HĐND huyện lần thứ 7 (cả ngày) HT. UBND huyện CV triệu tập
Kiểm tra các hộ đăng ký làm đệm lót sinh học  Phước (ĐC-XD)
Hải (CHTY);
Thực địa
Chiều A. Tình PBT ĐU – CT. UBND chủ trì họp BCH Đảng bộ Thành viên BCH Đảng bộ VP ĐU HT. UBND xã Lịch BTV

 

TUAN47.doc

Green Blue Orange Back to Top