Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.898

xatamloc@quangnam.gov.vn

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

HĐND xã tổ chức kỳ họp thứ 9

        Vào sáng ngày 11/10/2018, Hội đồng nhân dân xã Tam Lộc đã tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND xã khoá XI. Đây là kỳ họp bất thường nhằm thông qua đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã.
       Kỳ họp do Bà Phạm Thị Kính – PBT Đảng uỷ - CT. HĐND xã và ông Võ Ngọc Hồng – PCT. HĐND xã chủ trì cùng với sự có mặt của các vị đại biểu HĐND xã khoá XI, đại biểu là đại diện cho các Ban, ngành, đoàn thể của xã, trường học, trạm y tế và Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận của 08 thôn.

Hop HDND 2

Ông Võ Ngọc Hồng - PCT. HĐND xã - Chủ trì: Thông qua Chương trình kỳ họp

          Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Kế hoạch số 4225/KH-UBND ngày 01/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về ban hành Kế hoạch rà soát, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 10/8/2018 của UBND huyện Phú Ninh về sắp xếp, tổ chức lại thôn, khối phố trên địa bàn huyện Phú Ninh; Hướng dẫn số 122/HD-UBND ngày 06/9/2018 của UBND huyện Phú Ninh, về việc xây dựng đề án, quy trình lập hồ sơ, thủ tục đề nghị săp xếp, tổ chức lại thôn, khối phố,

        Xét theo các tiêu chuẩn quy định, xã Tam Lộc dự kiến sáp nhập làm 05 thôn (giảm 03 thôn so với thôn cũ) gồm thôn Đại Quý, Đại Đồng, Cẩm Long, Tây Lộc, Tam An. Đến nay, UBND xã đã xây dựng 05 Đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn và tổ chức họp nhân dân tại các điểm dự kiến sáp nhập thôn để lấy ý kiến nhân dân theo quy định. Qua 05 cuộc họp nhân dân, đa số cử tri thống nhất cao với nội dung của Đề án. Trên cơ sở đó, UBND xã có Tờ trình trình HĐND xã tổ chức kỳ họp để thông qua nội dung của từng Đề án.

Hop HDND

Đại biểu thảo luận tại kỳ họp


            Sau khi nghe UBND xã trình bày nội dung của từng Đề án, lắng nghe các ý kiến tham gia của các Đại biểu và giải trình tại kỳ họp, tất cả đại biểu HĐND xã Tam Lộc, khoá XI đã thống nhất thông qua 05 Đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã và giao cho UBND xã tiếp tục hoàn chỉnh các hồ sơ để trình cấp trên thẩm định Đề án và triển khai thực hiện trong năm 2019./.

Biên tập


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền HĐND xã tổ chức kỳ họp thứ 9
Green Blue Orange Back to Top