Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.898

xatamloc@quangnam.gov.vn

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Lễ Công bố Quyết định thành lập thôn mới

Thực hiện Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 20/02/2019 của UBND huyện Phú Ninh, về tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về tổ chức, sắp xếp lại thôn, khối phố trên địa bàn huyện Phú Ninh;
Thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-PNV ngày 08/3/2019 của Phòng Nội vụ huyện Phú Ninh về việc tổ chức Lễ công bố Quyết định tổ chức, sắp xếp lại thôn, khối phố;
UBND xã Tam Lộc lập kế hoạch tổ chức Lễ công bố Quyết định tổ chức, sắp xếp lại thôn trên địa bàn xã Tam Lộc tại Nhà sinh hoạt văn hoá các thôn Đại Quý, Đại Đồng, Cẩm Long, Tây Lộc, Tam An vào lúc 19 giờ 00 phút, từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019.
Tại Buổi Lễ đại diện lãnh đạo UBND xã đã công bố đến toàn thể bà con nhân dân về nội dung Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định chỉ định Trưởng thôn lâm thời để điều hành hoạt động của 05 thôn mới được thành lập theo quyết định. Đồng thời, UBND xã phối hợp với UBMTTQVN xã Tam Lộc hoàn chỉnh các bước để tổ chức bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2019-2022 đúng quy định, thời gian bầu cử Trưởng thôn dự kiến diễn ra vào ngày 21/4/2019 (ngày Chủ nhật).

IMG 0809
Ông: Phan Văn Tiến - ĐUV - PCT. UBND xã: Công bố Quyết định của Tỉnh Quảng Nam và Chỉ định Trưởng thôn lâm thời

IMG 0799

Đại diện cử tri thôn Tam An tham dự buổi Lễ

IMG 0794

Đại diện cử tri thôn Đại Đồng tham dự buổi Lễ

IMG 0796

Bà Phạm Thị Kính - PBT ĐU - CT. HĐND xã: Phát biểu tại buổi Lễ

Việc tổ chức, sắp xếp lại thôn là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, vì vậy cần phải bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất của cấp ủy Đảng; Làm tốt công tác tư tưởng, bám sát chủ trương, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm và lộ trình phù hợp; Đảm bảo hoạt động của thôn sau khi sáp nhập không bị gián đoạn. Phát huy tính tích cực, chủ động, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, nhân dân./.

Biên tập


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Lễ Công bố Quyết định thành lập thôn mới
Green Blue Orange Back to Top