Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.898

xatamloc@quangnam.gov.vn

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác duy trì, nâng chuẩn các tiêu chí NTM và "KDC NTM kiểu mẫu"

Vào chiều ngày 01/8/2019, tại Hội trường NVH xã, UBND xã Tam Lộc tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác duy trì, nâng chuẩn các tiêu chí NTM và xây dựng "KDC NTM KM" trên địa bàn xã trong thời gian qua, đồng thời đề ra những nhiệm vụ trong thời gian đến.
Hội nghị do ông Lê Văn Tình – BT ĐU – CT. UBND xã chủ trì, cùng sự tham dự của Lãnh đạo HĐND, BTT UBMTTQVN, Hội đoàn thể và ngành của xã, thành viên Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia và thành viên Ban phát triển của 05 thôn trên địa bàn xã.

IMG 1684Ông Lê Văn Tình - CT. UBND xã - Chủ trì thảo luận tại Hội nghị

Trong thời gian qua, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp, chung tay của nhân dân trên địa bàn xã, công tác duy trì, nâng chuẩn các tiêu chí NTM và xây dựng "KDC NTM KM" của địa phương đã đạt được nhiều kết quả: Đến nay đã hoàn chỉnh báo cáo điều chỉnh quy hoạch được hội đồng nhân dân thông qua và lập thủ tục trình huyện phê duyệt; Hoàn thành 0,7 km tuyến đường trục chính thôn tại thôn Qúy Lộc, 0,39 km GTNĐ đã được phê duyệt năm 2018; Hoàn thành thi công cống 3/4 tuyến và triển khai bê tông được 0,35/1,54km bê tông NT năm 2019; Hoàn thành việc thi công các tuyên kênh được phê duyệt năm 2018, tiếp tục triển khai thi công nâng cấp các hạng mục đã được phê duyệt theo kế hoạch duy trì nâng chuẩn năm 2019; Triển khai thi công được 0,3km/2,6km điện chiếu sáng nông thôn; Vận động nhân dân cải tạo được 7/18 vườn; di dời được 16/45 chuồng trại chăn nuôi và xây dựng được 5/10 công trình vệ sinh cho hộ nghèo.... Bên cạnh đó, công tác thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn cần tập trung khắc phục trong thời gian đến, đặc biệt là sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại thôn.
Để thực hiện đạt các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm, thì cùng với việc tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức phụ trách từng tiêu chí thì một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian đến đó là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân cùng tham gia thực hiện tốt các tiêu chí NTM gắn với XD KDC NTM kiểu mẫu, nhất là ở các tiêu chí vườn nhà ở hộ gia đình, điện chiếu sáng, BHYT..../.

Biên tập


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác duy trì, nâng chuẩn các tiêu chí NTM và "KDC NTM kiểu mẫu"
Green Blue Orange Back to Top