Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.898

xatamloc@quangnam.gov.vn

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Họp Tiểu ban văn kiện thông qua đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025

Để chuẩn bị tốt các văn kiện Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025, vừa qua Tiểu ban văn kiện xã Tam Lộc đã tổ chức họp để thông qua đề cương chi tiết của báo cáo chính trị trình tại đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cuộc họp do ông Lê Văn Tình – BT Đảng ủy – CT. UBND xã chủ trì, cùng sự tham gia của các thành viên Tiểu ban văn kiện.
Tại cuộc họp các thành viên đã nghe bà Phạm Thị Kính – Phó Trưởng tiểu ban văn kiện thông qua đề cương chi tiết báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

IMG 2150

Xác định Báo cáo chính trị là một trong những văn kiện quan trọng nhất trình tại Đại hội Đảng bộ, vì vậy từng thành viên dự họp đã tập trung thảo luận, nghiên cứu, tích cực tham gia để làm rõ các nội dung và thống nhất chung về đề cương chi tiết của báo cáo chính trị, trong đó các thành viên đề nghị cần tập trung đánh giá rõ các kết quả đã đạt được, so sánh với chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ đã đề ra, từ đó có những định hướng trong nhiệm kỳ đến sát đúng với thực tế của địa phương.

Sau khi đã hoàn chỉnh, thống nhất được đề cương chi tiết, Đảng ủy xã sẽ có văn bản trình cấp trên cho ý kiến, góp ý trước khi bước vào viết dự thảo báo cáo chính trị. Đồng thời, giao cho UBND xã, Hội đoàn thể xã và các Ban xây dựng Đảng khẩn trương đánh giá, tổng hợp các số liệu, chỉ tiêu KTXH-ANQP, xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng đến năm 2025, thông qua Tiểu ban văn kiện thống nhất trước khi trình Đảng ủy xã để đưa vào báo cáo chính trị./.

BTV: Biên tập


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Họp Tiểu ban văn kiện thông qua đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025
Green Blue Orange Back to Top