Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.898

xatamloc@quangnam.gov.vn

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Kỳ họp HĐND xã thứ 12

Vào chiều ngày 30/12/2019, Hội đồng nhân dân xã Tam Lộc đã tổ chức kỳ họp thứ 12, HĐND xã khoá XI. Đây là kỳ họp thường lệ của HĐND xã trong năm, kỳ họp diễn ra trong thời gian 02 ngày (ngày 30 và ngày 31/12/2019).
Kỳ họp do Bà Phạm Thị Kính – PBT Đảng uỷ - CT. HĐND xã và ông Võ Ngọc Hồng – PCT. HĐND xã chủ trì cùng với sự có mặt của ông Phan Thanh Bình - Phó Trưởng Ban KTXH HĐND huyện; các vị đại biểu HĐND xã khoá XI, lãnh đạo UBND, UBMMTTQVN, đại diện cho các Ban, ngành, đoàn thể của xã, trường học, trạm y tế và Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận của 05 thôn trên địa bàn xã.
Tại kỳ họp đã nghe lãnh đạo UBND xã thông qua báo cáo KTXH – ANQP năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; kết quả thu – chi ngân sách năm 2019, dự toán ngân sách xã năm 2020; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2019 và nghe lãnh đạo HĐND xã thông qua chương trình hoạt động năm 2019, dự kiến chương trình hoạt động năm 2020 của HĐND xã và một số nội dung khác theo luật định.

IMG 2578 copyBà Phạm Thị Kính - PBT. ĐU - CT. HĐND và ông Võ Ngọc Hồng - PCT. HĐND xã chủ trì kỳ họp

Trong năm 2019, HĐND xã đã phát huy tốt vai trò giám sát, từ đó đã góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương đạt chất lượng, hiệu quả, được cấp trên đánh giá cao. Và dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy xã, sự giám sát của HĐND xã, UBND xã cũng đã triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của xã đạt và vượt kế hoạch chỉ tiêu đề ra: Các chỉ tiêu phát triển KTXH-ANQP đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; Duy trì và nâng cao chất lượng của 19/19 tiêu chí NTM; tích cực triển khai thực hiện xây dựn g"khu dân cư NTM kiểu mẫu" thôn Tây Lộc, Tam An. Cây trồng, con vật nuôi phát triển ổn định; công tác phòng,chống dịch bệnh trên cây trồng, động vật nuôi được quan tâm, nhất là kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan đảm bảo, nhất là trong các dịp Lễ, tết và sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương. Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Tình hình ANCT, TTATXH cơ bản ổn định. Phối hợp tốt với Mặt trận và các hội đoàn thể ở xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tại địa phương, đặc biệt là trong công tác duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xây dựng "KDC NTM kiểu mẫu". Cùng với đó là việc thực hiện thu chi ngân sách theo quy định, đảm bảo cho các hoạt động của địa phương.
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, UBND xã đã trình HĐND xã thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với nhiều chỉ tiêu và nhiệm vụ quan trọng, trong đó nhấn mạnh những chỉ tiêu: Xã được công nhận lại đạt chuẩn sau 05 năm. Thôn Tam An và Tây Lộc đạt chuẩn bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu; Cơ cấu kinh tế NN – CNXD – TMDV: 45 % – 32,1% – 22,9%; Phát triển 01 trang trại, 02 gia trại chăn nuôi và xây dựng 50 vườn điểm; Phấn đấu không còn hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo có khả năng thoát nghèo; giảm 20 hộ cận nghèo; Tốt nghiệp THCS: 99% trở lên; Duy trì phổ cập bậc THCS mức độ 2; Tỷ lệ hộ có 03 công trình hợp vệ sinh đạt 100%; Tỷ lệ BHYT toàn dân đạt 100%; Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt trên 57%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%; 05/05 thôn được công nhận thôn văn hóa; tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa đạt trên 93%; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng: Thể nhẹ cân còn dưới 7,46%, thể thấp còi còn dưới 13,9%. Tỷ suất sinh thô giảm còn dưới 10 ‰, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm còn 11,75%; Giao quân đạt 100%; ANQP được giữ vững; Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng/người/năm và nhiều giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện đạt được những chỉ tiêu đã đề ra.
Sau khi UBND xã trình bày nội dung, lắng nghe các ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND, ý kiến tham gia của các Đại biểu và giải trình tại kỳ họp, tất cả đại biểu HĐND xã Tam Lộc, khoá XI đã thống nhất thông qua các nội dung mà UBND xã và HĐND xã đã trình tại kỳ họp và giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND xã, Ban, ngành, Hội Đoàn thể có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2020./.

Biên tập


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Kỳ họp HĐND xã thứ 12
Green Blue Orange Back to Top