Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.898

xatamloc@quangnam.gov.vn

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

UBND xã Tam Lộc tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu năm 2020

Thực hiện Quyết định số 4915/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của UBND huyện Phú Ninh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Quyết định số 5055/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Phú Ninh, về việc giao triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020;
Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 của HĐND xã Tam Lộc khóa XI, về phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTXH-ANQP năm 2020 và Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 của HĐND xã Tam Lộc khóa XI, về dự toán ngân sách xã năm 2020;
Để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ban ngành của xã và các thôn trong 2020, chiều ngày 06/01/2020 tại Hội trường Nhà văn hoá, UBND xã Tam Lộc tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu KTXH-QPAN và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

IMG 2631

Ông Lê Văn Tình - BT. ĐU - CT. UBND phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị

Trong năm 2020, cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng đó là thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra; tiếp tục duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí NTM, xây dựng "KDC NTM kiểu mẫu" để đề nghị công nhận lại xã đạt chuẩn NTM sau 05 năm bên cạnh đó là thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trên các các lĩnh vực Nông nghiệp, văn hoá – xã hội, QP –AN, ngân sách mà cấp trên đã giao trong năm 2020. Với những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã đã đạt được trong năm 2019, tin tưởng rằng cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn của xã Tam Lộc sẽ đồng tâm, đồng lòng để tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020, góp phần chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới đại hội Đảng bô các cấp./.

Biên tập: BTV


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng UBND xã Tam Lộc tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu năm 2020
Green Blue Orange Back to Top