Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.898

xatamloc@quangnam.gov.vn

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Xã Tam Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020

Chiều ngày 14/02/2020, tại Hội trường NVH xã, UBND xã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020 và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước BMVNAH cho mẹ Lê Thị Võ và Võ Thị Thường theo Quyết định của Chủ tịch nước.
Hội nghị do ông Lê Văn Tình – Bí thư Đảng ủy - CT. UBND xã chủ trì, thành phần tham gia gồm có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các Hội, đoàn thể của xã cùng các đồng chính BTCT, TBND, các chi hội đoàn thể ở thôn.

IMG 2827

Ông Lê Văn Tình - BT. ĐU - CT. UBND trao bằng khen của Chủ tịch nước cho thân nhân mẹ VNAH

Tại Hội nghị đã nghe lãnh đạo UBND xã báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Là một năm có nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự đồng tâm, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, xã nhà đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm. Năm qua, các ngành, các tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức xã hội, các thôn và nhân dân toàn xã đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, An ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững ổn định, công tác Quân sự địa phương được củng cố vững mạnh, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Nhiều nhân tố điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua được nhân rộng. Nhiều gia đình đã vươn lên làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội. Có được những thành tựu đó, công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước có vai trò hết sức to lớn, đã trở thành nguồn cổ vũ lớn lao, là điều kiện để huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân tạo nên động lực mới, khí thế trong lao động sản xuất và xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Cũng tại Hội nghị này, UBND xã đã khen thưởng cho 12 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

IMG 2828

Ông Lê Văn Tình - BT. ĐU - CT. UBND tặng giấy khen cho tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm 2019

IMG 2829

Bà Phạm Thị Kính - PBT. ĐU - CT. HĐND xã tặng giấy khen cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2019

Phát động phong trào thi đua năm 2020, lãnh đạo UBND xã đã xác định, năm 2020 sắp đến chúng ta cũng sẽ gặp không ít thách thức, là năm cuối thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI, là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, vì vậy Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân cần đồng tâm, chung sức thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, trong đó cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, đó là:
- Tiếp tục tập trung duy trì và nâng cao chất lượng của 19/19 tiêu chí NTM. Hoàn thành 10/10 tiêu chí xây dựng "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" thôn Tam An, Tây Lộc; xã được công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới sau 05 năm. Đồng thời chỉ đạo các thôn còn lại hoàn chỉnh, trình phê duyệt phương án để triển khai thực hiện.
- Tập trung chỉ đạo sản xuất các loại cây trồng đạt kế hoạch. Vận động nhân dân thực hiện, nhân rộng một số mô hình sản xuất có giá trị kinh tế gắn với xây dựng "Khu dân cư NTM kiểu mẫu"; phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Quan tâm đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, con vật nuôi.
- Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất. Tăng cường quản lý đất đai, tiếp tục giải quyết các tồn tại theo kết luận số 19-KL/HU ngày 22/4/2019 của Huyện ủy. Hoàn chỉnh các thủ tục bàn giao diện tích đất rừng phòng hộ cho Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh quản lý.
- Tiếp tục quan tâm đến công tác chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách, đối tượng xã hội trên địa bàn xã. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng trong phong trào "TDĐKXDĐSVH". Quan tâm đến công tác khuyến học khuyến tài, khen thưởng.
- Thực hiện tốt cơ chế quản lý , điều hành, kế hoạch ngân sách, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thu chi ngân sách. Huy động hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở. Duy trì công tác tiếp dân và giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, khiếu kiện của công dân.
- Giữ vững tình hình An ninh chính trị, trật tự ATXH trong các dịp Lễ, Tết, các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương. Tổ chức khám tuyển và giao quân năm 2020 đạt 100%. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh. Nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hình mới.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" một cách sâu rộng trong toàn thể cán bộ nhân dân, bằng những việc làm thiết thực.. Duy trì việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, từng khối, từng ngành, đoàn thể các thôn, tổ ký kết giao ước thi đua: Kịp thời sơ kết đánh giá từng đợt, từng quý, tháng để nhằm biểu dương khen thưởng động viên kịp thời. Cán bộ công chức xã nghiên cứu cải tiến lối làm việc, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, 100% cán bộ công chức xã đăng ký thi đua.
Tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, tự lực tự cường, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng bộ, sự điều hành chặt chẽ của chính quyền và sự vào cuộc của UBMTTQVN, các Hội đoàn thể xã, tất cả cán bộ từ xã đến thôn và toàn thể nhân dân, xã Tam Lộc sẽ thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2020./.

Biên tập: BTV


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Xã Tam Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020
Green Blue Orange Back to Top