Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.898

xatamloc@quangnam.gov.vn

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Xã Tam Lộc tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày, ngày 2 và ngày 3/6, Đảng bộ xã Tam Lộc đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội lần này đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Ninh – UVBTV, PCT UBND huyện, đ/c Đặng Vân – UVBTV, Trương Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ VN huyện, đ/c Phan Thanh Thám – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng 170 đảng viên đại diện cho 198 đảng viên toàn Đảng bộ Tam Lộc.
Nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phú Ninh cùng với sự đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Tam Lộc đã tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI đề ra. Đến nay, kinh tế xã Tam Lộc tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng (ước đạt đến cuối năm 2020): Nông nghiệp đạt 45,5%; Công nghiệp - Xây dựng đạt 26,4%; TMDV đạt 28,1%. Tổng giá trị toàn ngành đến cuối năm 2019 đạt 323,684 tỷ đồng, dự kiến cuối năm 2020 giá trị toàn ngành kinh tế đạt 346,381 tỷ đồng (tăng 46% so với năm 2015). Tỷ trọng ngành CN-XD và TM-DV tăng từ 45% năm 2015 lên 54,5% trong năm 2020; tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm dần từ 55% trong năm 2015 xuống 45,5% năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2019 đạt 39,5 triệu đồng, dự kiến cuối năm 2020 đạt trên 42,3 triệu đồng, đạt 101% so với Nghị quyết, tăng trên 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ. Những năm qua, Đảng ủy Tam Lộc cũng tập trung lãnh đạo triển khai, thực hiện phương án sản xuất nông nghiệp, xây dựng cánh đồng thu nhập cao, giá trị thu nhập bình quân trên một đơn vị diện tích đất canh tác cây hàng năm đạt 72,5 triệu đồng/ha/năm, tăng 05 triệu đồng/ha/năm (tăng 7,4%) so với năm 2015. Cải tạo vườn tạp, gắn với chỉnh trang vườn nhà được 282 vườn; phát triển mới 03 trang trại chăn nuôi, nâng tổng số trang trại hiện có trên địa bàn lên 06 trang trại và 20 gia trại chăn nuôi.
Thu ngân sách trên địa bàn đạt khá, công tác quản lý, điều hành ngân sách được tập trung thực hiện đảm bảo quy định, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho phát triển, tổng vốn huy động đầu tư các công trình do xã làm chủ đầu tư trong 5 năm qua đạt trên 35 tỷ đồng, thu phát sinh kinh tế do xã quản lý thu tăng bình quân 9,3%/năm. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, hiện nay không còn hộ nghèo có khả năng thoát nghèo (trừ những hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, bệnh hiểm nghèo không có khả năng thoát nghèo); Tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 3%. Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên, hoàn thành các chỉ tiêu về giáo dục, duy trì và công nhận lại 03 trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm. Duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 93%; đã ra mắt và công nhận 7 tộc họ văn hóa; có 5/5 thôn được công nhận danh hiệu thôn văn hóa (trong đó: thôn Tây Lộc đạt 5 năm liền, thôn Cẩm Long và Tam An đạt 3 năm liền). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.
Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị -xã hội trong hệ thống chính trị xã được củng cố. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra, công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, đã phát hành 02 tập sách lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930-1975 và giai đoạn 1975-2015; công tác xây dựng tổ chức Đảng được chú trọng, kịp thời củng cố, sắp xếp lại chi bộ thôn theo Quyết định tổ chức, sắp xếp lại thôn của Tỉnh. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới được quan tâm; trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 65 đảng viên mới, cơ bản đạt Nghị quyết đề ra. Việc phân công đảng viên giữ các chức danh ở thôn theo Chương trình hành động số 15 của Đảng ủy đạt được nhiều kết quả, đã nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đạt 5/5 thôn. Tỷ lệ đảng viên được phân công giữ các chức vụ trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, công an viên và trưởng các đoàn thể thôn đạt 100%; phó các đoàn thể đạt 100%. Công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; đầu nhiệm kỳ tỷ lệ chi bộ HTTNV đạt 42,9%, tỷ lệ đảng viên HTTNV đạt 72% đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ chi bộ HTTNV đạt 70%, tỷ lệ đảng viên HTTNV đạt 71,4%. Trong nhiệm kỳ, Tam Lộc đã xuất hiện nhiều mô hình "dân vận khéo" hay, nhiều cách làm hiệu quả, như mô hình giúp trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn; mô hình nhà văn hóa-khu thể thao thôn và tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp; mô hình giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo; mô hình giúp thôn xây dựng khu dân cư NTM kiễu mẫu,...
Năm năm qua, Đảng bộ, nhân dân xã Tam Lộc đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI đề ra. Tuy nhiên, trong lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI còn có những hạn chế, khuyết điểm được rút ra từ những bài học kinh nghiệm, ông Phan Thanh Bình – PBT, Chủ tịch UBND xã nêu lên tại Đại hội:
Về dự và phát biểu tại Đại hội, đ/c Lê Văn Ninh –UUVBTV, PCT UBND huyện đã đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất cao của cán bộ, đảng viên, nhân dân Tam Lộc trong thời gian qua; cùng chung tay xây dựng xã Tam Lộc ngày càng phát triển vững mạnh, xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đ/c đã đề nghị: Với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025 xã Tam Lộc đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, Đại hội Đảng bộ xã Tam Lộc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra một số mục tiêu trọng tâm như: Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm: Ngành nông nghiệp trên 6,5%; Ngành công nghiệp - xây dựng trên 10%; Ngành thương mại - dịch vụ trên 12,5%. Cơ cấu kinh tế: NN 38,3%; CN - XD: 28,6%; TM - DV: 33,1%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 64 triệu đồng/người/năm. Duy trì 100% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 sau 5 năm; xây dựng ít nhất 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt trên 93%; 100% thôn đạt danh hiệu thôn văn hoá. Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Không còn hộ nghèo có khả năng thoát nghèo, Tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 1,5%. Tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 96%. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt trên 70%; Tỷ lệ hộ dân tham gia dịch vụ vệ sinh môi trường đạt 100%; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 100%. Bảo hiểm xã hội toàn dân đạt 30%; Giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Phát triển đảng viên mới trong nhiệm kỳ đạt từ 25-30 đảng viên; 90% chi bộ và đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

IMG 3344 copy

BCH khoa XVII nhiem ky 2020-2025 ra mat copy copy

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã Tam Lộc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Phan Thanh Bình – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tam Lộc nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu 13 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI.

Quốc Vương (tđ)

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Xã Tam Lộc tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Green Blue Orange Back to Top