Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lộc - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.889.898

xatamloc@quangnam.gov.vn

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

UBND xã tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm 2021

Thực hiện Quyết định số 6099/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Phú Ninh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và Quyết định số 6333/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện Phú Ninh, về giao triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021;
Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND xã Tam Lộc khóa XI, về phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN năm 2021; Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND xã Tam Lộc khóa XI, về dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2021;
Để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ban ngành của xã và các thôn trong 2021, sáng ngày 27/01/2021 tại Hội trường Nhà văn hoá, UBND xã Tam Lộc tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu KTXH-QPAN và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
Hội nghị do ông Phan Thanh Bình – BT. Đảng ủy – CT. UBND xã chủ trì cùng sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Hội đoàn thể của xã, bí thư chi bộ - trưởng thôn, trưởng BCTMT, thôn đội trưởng, công an viên cùng đại diện cho trạm y tế, trường học trên địa bàn xã.

IMG 4023 1

Ông Phan Văn Tiến - UV. BTV ĐU - PCT. UBND xã - Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KTXH-ANQP năm 2020

IMG 4024 1

Ông Phan Thanh Bình - BT. ĐU - CT. UBND xã - Chủ trì - Kết luận Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KTXH-ANQP năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, đồng thời đã thông qua các quyết định về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và giao các chỉ tiêu KTXH-ANQP, phân bổ ngân sách xã năm 2021.
Trong năm 2021, cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã tiếp tục thực hiện 02 nhiệm vụ quan trọng đó là duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí NTM, xây dựng "KDC NTM kiểu mẫu", xây dựng kế hoạch thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-2025; bên cạnh đó là thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trên các các lĩnh vực Nông nghiệp, văn hoá – xã hội, QP –AN, ngân sách mà cấp trên đã giao trong năm 2021. Với những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã đã đạt được trong năm 2020, tin tưởng rằng cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn của xã Tam Lộc sẽ đồng tâm, đồng lòng để tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2021./.

BTV


Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền UBND xã tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm 2021
Green Blue Orange Back to Top